Opvang Oekraïense vluchtelingen in Lansingerland

Onze missie

Onze missie is om kleinschalig binnen de gemeente Lansingerland een veilig onderkomen te kunnen realiseren  voor een aantal Oekraïense vluchtelingen.

Overleg en samenwerking met officiële instanties zoals de gemeente, kerken, vluchtelingenwerk en andere burgerinitiatieven zal daarbij belangrijk zijn en geïnitieerd gaan worden. 

Omdat de vluchtelingen stroom zo plotseling en grootschalig is, zijn de officiële wegen voor opvang, asielaanvraag en procedures nog niet volledig ingericht.

Te verwachten is dan ook dat er vluchtelingen Nederland binnen zullen komen die buiten  iedere instantie om hun toevlucht zoeken. 

Een volledig centrale coördinatie van de opvang van deze vluchtelingen met een structurele aanpak en  een plan voor de korte, midden en langer termijn is er nog niet.

Vandaar dat burgerinitiatieven zoals "Home For Ukraininans Lansingerland"  een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een initiële noodopvang.


 E-mailen
Bellen
Map
Info